Projektēšana

Pēc projekta skices radīšanas, ir nepieciešama tehniskā projekta veidošana, kuru mēs izpildām ar lielu uzmanību un augstu atbildības sajūtu, jo tieši šis kopējā darba etaps ir tas, kurš nodrošinās turpmāku darba kvalitāti un gala produkta atbilstību. SIA „WWL Houses” ir pieejamas jaunākās mūsdienu datorprogrammas, kuras tiek izmantotas arhitektūras un būvkonstrukciju modeļu un zīmējumu izstrādē.
Šīs programmas veicina gala produkta kvalitāti un tā tapšanas tempu. Izmantojot „Dlubal” programmu, tiek veikti slodzes aprēķini attiecīgi noteiktajiem vietējiem standartiem, ņemot vērā relatīvās slodzes, kuras varētu iespaidot konstrukcijas stabilitāti/nestspēju. Programmu lietojot var izmantot nepieciešamos standartus, piemēram, Eirokodeksu, kurš tiek izmantots visās Eiropas valstīs.

 

process-1     process-2     process-3     process-4

 

Pēc konstrukcijas nestspējas pārbaudes, tiek veidoti paneļu (karkasu, kopņu) ražošanas zīmējumi  izmantojot „CADwork” programmu. Šī programma veido zīmējumus nepieciešamajiem paneļiem attiecīgi plānotajam risinājumam. Rasējumos tiek atveidots viss nepieciešamais, lai izzāģētu un samontētu paneli bez kļūdām un nobīdēm (pieļaujamā kļūda ±1mm uz elementu).

process-5     process-6

   
              process-8